Vid dödsfall

Vid ett dödsfall måste man upprätta en redovisning av den avlidnes tillgångar och skulder vid dödsfallet, så kallad bouppteckning. Arbetet med denna ska påbörjas inom tre månader från dödsdagen och lämnas till skattemyndigheten senast en månad efter upprättandet.
 Vi hjälper Er att få bouppteckningen sakkunnigt upprättad. Om ni vill hjälper vi också till med arvskifte och dödsboförvaltning. Om tillgångarna i dödsboet inte räcker till mer än begravningskostnaderna gör man istället en dödsboanmälan.

Bouppteckningar från 2.500 kr.