Omhändertagande

Att klä och bädda ned den avlidne i kistan kallar vi för omhändertagande av avliden. Detta görs antingen genom att den avlidne bäddas ned i befintliga, inlämnade kläder eller i kistans svepning. Vår ambition är att detta görs så snart som möjligt efter dödsfallet och att den avlidne förs till den kyrka eller det kapell där begravningsakt skall ske.

Bisättning


Bisättning är den del av begravningen som innebär att den avlidne i sin kista förs till den lokal där begravningsakten skall ske. Oftast handlar det om en transport från sjukhusets bårhus till kyrkans eller kapellets bisättningslokal. Vår ambition är att bisättningen skall ske direkt i samband med kistläggningen så att den avlidne kommer till ro så snart som möjligt.

Personligt avskedNär den avlidne kommit i ordning i kistan erbjuds anhöriga att ta ett personligt avsked i ett särskilt visningsrum. De efterlevande får gärna själva lägga ner personliga föremål i samband med avskedet, eller låta oss göra det vid annat tillfälle. Att se den avlidne vila fridfullt i sin kista är en viktig händelse och skänker också en värdefull trygghet inför kommande begravningsakt och gravsättning.