Att tänka på

Ett dödsfall kommer oftast utan förvarning. Att tänka klart och rationellt i den situationen är därför inte helt lätt. Till din hjälp har vi gjort en checklista här nedan över sådant som kan vara värdefullt att tänka på. Du kan även komma in och hämta den mer utförliga broschyren "Ett stöd för minnet".

En del ordnas automatiskt

Läkaren som konstaterar dödsfallet sänder dödsbevis till skattemyndigheten som också handhar vår folkbokföring. Härifrån meddelas dödsfallet till övriga myndigheter inom stat, kommun och landsting.

Post och reklam

Räkna med att reklam kan komma i den dödes namn ett bra tag efter dödsfallet. Det beror på att direktreklamföretagen inte hinner uppdatera sina register så snabbt som man ibland skulle önska.

Försäkringar

Försäkringsbolagen meddelas av olika skäl. Vissa försäkringar ska upphöra, vissa ska föras över till någon efterlevande eller bara adressändras och vissa faller ut i anledning av dödsfallet.

Abonnemang

För att undvika onödiga avgifter är det viktigt att säga upp aktuella abonnemang. Kanske vissa avtal också ska överföras på efterlevande.

Banker m.m.

Bankkonton i den dödes namn kan sägas upp först efter det att bouppteckningen är registrerad. Däremot är det viktigt att klippa sönder kreditkort och betalkort liksom att meddela kortutställaren.

Föreningar

Förutom att säga upp ett medlemskap kan det finnas anledning att kontakta föreningar av andra skäl. En förening där den döde varit aktiv vill kanske sända blommor eller övervara begravningen. Det kan också finnas ett tillgodohavande som ska återbetalas vid dödsfall.

Annat man behöver tänka på

Tömma kylskåp och slänga sopor
Vattna blommor
Ta hand om husdjur
Sänka värmen
Förebygga inbrott genom att ställa timer mm
Hämta tillhörigheter på sjukhuset
Meddela hemtjänst och städbolag
Meddela hemsjukvården
Återlämna handikapphjälpmedel och larm
Lämna vapen till polisen
Lämna överbliven medicin till apoteket
Hämta inlämnad tvätt eller film
Makulera ID-kort, pass och körkort
Samla in reservnycklar
Flytta felparkerad bil
Ändra gravrättsinnehavare till gravar den döde skött om