Vad kostar det?

Kostnaden för en begravning beror till allra största delen på hur man väljer att utforma ceremonin och kringarrangemangen. Prisuppgifter och fakta om det vi kommer överens om, får du alltid med dig hem, så att du kan ta ställning till förslaget i god tid. De priser vi lämnar, garanterar vi. Vi är övertygade om att den prismodell vi tillämpar kommer att kännas som en trygghet för dig. Du får så småningom en samlingsfaktura med samtliga begravningskostnader redovisade. Alla våra priser är givetvis inklusive moms och avgifter.

Vem betalar?

Det vanligaste är att begravningen betalas med hjälp av medel från dödsboet. Det innebär att begravningskostnaderna tas ur den avlidnes efterlämnade tillgångar och de efterlevande kan bestämma begravningens omfattning. Det kan också finnas pengar avsatta för begravningen i en s.k. begravningsförsäkring, som den avlidne tecknat under sin livstid. Saknar dödsboet tillgångar kan man söka ekonomisk hjälp hos den avlidnes hemkommun.

Här kan du se våra priser

Begravningsakt i krematoriekapellet eller kyrka
Kremering och gravsättning av aska i minneslund

Ring gärna för ett kostnadsförslag eller kom in och samtala.

Kista 3 500 kr 
Enkel kista, omålad  
Kistläggning 500 kr 
Begravningsbil 689 kr 
Officiant  - kr 
Församlingspräst och kyrkomusiker ingår i begravningsavgiften för medlem i Svenska Kyrkan.  
Bårtäcke - kr 
Finns att låna av de flesta kyrkogårdsförvaltningar  
Representant vid begravningsakt 1 000 kr 
Representanten ansvarar för alla förberedelser och alla arrangemang vid begravningsakten, dekorerar, hjälper anhöriga och gäster till rätta, upprättar minnesalbum.  
Minnesalbum 250 kr 
Begravningsbyråns arbetskostnad 2 500 kr 

Kortare kundkontakt. Anskaffning av nödvändiga handlingar

Kontakt med sjukhus/bårhus, kyrkogårdsförvaltning. Bokning av

krematoriekapell, administration.

 
Totalt 8 439 kr

 

Begravningsakt i krematoriekapellet eller kyrka  
Kremering/jordbegravning och gravsättning på Värnamo kyrkogård  
Kista 6 800 kr 
Stil, ljusbrun, vit, antikgrå eller körsbär, klätt lock  
Kistdekoration  
Normalstort blomsterarrangemang på kistan, Band 250 kr.   2 200 kr 
Urna 880 kr 
Classic, fur, ek eller vitmålad  
Kistläggning

500 kr 

Begravningsbil

Kisttransport

Bårhämtning, Värnamo kommun 

Bårhämtning på en radie om 4 mil utanför Värnamo kommun

 

689 kr 

1378kr.

1696 kr.

Dödsannons i Värnamo Nyheter betalas per mm.  3 500 kr 
Produktion av komplett annons, normalstor, samt införande i tidningen. Inkluderar publicering på familjesidan.se  
Officiant - kr 
Församlingspräst och kyrkomusiker ingår i begravningsavgiften för medlem i Svenska Kyrkan.  
Representant vid begravningsakt 1 000 kr 
Representanten ansvarar för alla förberedelser och alla arrangemang vid begravningsakten, dekorerar, hjälper anhöriga och gäster till rätta, upprättar minnesalbum.  
Minnesalbum 250 kr 
Begravningsbyråns arbetskostnad  4 000 kr 
Kundkontakt. Anskaffning av nödvändiga handlingar. Kontakt med sjukhus/bårhus, kyrkogårdsförvaltning. Bokning av krematoriekapell, administration.  
Totalt 19 819 kr 

 

KUNDPRISLISTA  
Kistor, från 3 500 kr 
Urnor, från 592 kr 
Begravningsbil, från 689 kr 
Kistläggning 500 kr 
Representant vid begravningsakt, från 1 000 kr 
Begravningsbyråns arvode, från 2 500 kr 
Övrig extra tid, per timme 688 kr 
Hämtning i hemmet - Värnamo 1 378 kr 
   
Förmedlade varor och tjänster
Debiteras enligt gällande prislista hos respektive levantör. Exempelvis annonser, blommor, sång och musik,