Anmälan till minnesstund

I anslutning till begravningen anordnas ofta en minnesstund. Vanligtvis sker det i någon av de anhörigas bostad, i ett församlingshem eller i annan lokal. Inbjudan kan t ex ske via dödsannonsen, via brev eller muntligt.

Anmälan till minnesstund

Här anmäler du enkelt via Din e-post vilka som önskar delta i minnesstunden efter begravningen.