Vi är auktoriserade

Vi är auktoriserade

Det är viktigt att veta att Karlssons Begravningsbyrå är auktoriserad. Det innebär att vi genomgått den omfattande auktorisationsutbildning som utarbetats av Sveriges Begravningsbyråers Förbund. Vi genomgår dessutom kontinuerlig fortbildning. Du är med andra ord försäkrad om rätt hjälp och stöd i den svåra situation du befinner dig i - och att allt det praktiska runt begravningen tas om hand på bästa tänkbara sätt. När det gäller etik, tystnadsplikt, arbetsmetoder och prisinformation är du garanterad att vi följer auktorisationens stränga regler.

Mer om auktorisationskraven
Om du vill veta mer och få ytterligare information om alla de krav som ställs på oss som auktoriserad
begravningsbyrå går du enklast in på www.begravningar.se Det finns ca 400 auktoriserade begravningsbyråer runtom i Sverige, vilket innebär att oavsett var i landet du
bor har du nära till en auktoriserad begravningsbyrå. Du är varmt välkommen närhelst du behöver vår hjälp.

Hur vet man om byrån är auktoriserad?
Samtliga 400 auktoriserade begravningsbyråer har en tydlig skyltning med den viktiga auktorisationssymbolen. Gemensamt för dessa byråer är det att alla är privatägda företag som ingår i en större gemenskap. Detta för att kunna erbjuda högsta kvalitet och professionalism utan att mista det personliga och lokala engagemanget.